Jumaat, 23 Oktober 2015

Institut VTAR Bakal Menyumbang Tenaga Buruh Berkemahiran Tinggi


Semalam Presiden MCA, Datuk Seri Liow Tiong Lai merasmikan pembukaan Institut VTAR yang dulunya dipanggil Kojadi. Pembukaan institut VTAR ini bagi melonjakan lagi MCA ke arah transformasi cabang pendidikan vokasional kami sejajar dengan keperluan transformasi Malaysia dan tuntutan ekonomi global.

Sebelum ini MCA sudah mempunyai beberapa institusi pendidikan yang lain seperti Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR), Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman (Kutar), Institut Zaman Kanak-kanak Pengajian Pendidikan dan Pendidikan Masyarakat (CECE) dan kini ditambah pula dengan pembukaan VTAR.

Pembukaan VTAR bertepatan dengan Program Transformasi Ekonomi atau ETP yang dilancarkan pada tahun 2010, telah dirangka sebagai sebahagian daripada Program Transformasi Negara dengan salah satu daripada berfokus menjadi pembangunan sumber manusia untuk menghasilkan tenaga kerja yang lengkap untuk menghadapi pasaran global yang kompetitif.

Malaysia kini mempunyai tenaga kerja seramai kira-kira 12 juta, di mana 77% dilengkapi dengan 11 tahun pendidikan dan hanya kira-kira 28% adalah berkemahiran tinggi.

Unit Perancang Ekonomi meramalkan bahawa pada tahun 2020, tenaga buruh, kerja mahir yang lebih tinggi hanya akan meningkat sebanyak 4%.

Walau bagaimanapun, matlamat Kerajaan adalah untuk mencapai 33% pada tahun 2015 dan 50% pada tahun 2020. ETP dijangka menciptaan 3.3 juta peluang pekerjaan baru pada tahun 2020.

Apa yang penting untuk diperhatikan ialah, sekurang-kurangnya 40% daripada jawatan-jawatan ini dijangka memerlukan pendidikan teknikal, vokasional dan latihan (TVET).

Oleh yang demikian, TVET adalah penting dalam usaha kita untuk berubah daripada negara membangun kepada negara berpendapatan tinggi melalui penyediaan tenaga kerja mahir yang diperlukan untuk memacu transformasi ekonomi negara.

Dalam usaha untuk memenuhi permintaan ini, 50,000 tempat tambahan dalam pendidikan vokasional perlu diwujudkan setiap tahun.

Disinilah fungsi VTAR untuk menyediakan buruh tenaga mahir yang diperlukan.

Sebab itu MCA telah memberi tumpuan kepada sepuluh bidang teras dan salah satu daripadanya ialah TVET.

Bukan itu saja, VTAR juga menyediakan pembelajaran dalam bidang yang lain, selain TVET.

Diantaranya ialah,

41.1. Pertanian moden;
41.2. Industri berasaskan kayu;
41.3. Peniaga kecil;
41.4. Pelancongan;
41.5. Logistik;
41.6. Teknologi Maklumat;
41.7. Pembiayaan;
41.8. Neo-urbanisation,, dan;
41.9. Belt-and-Road Initiative

MCA menaruh harapan dengan penubuhan Institut VTAR ini, graduan VTAR akan dapat mengisi kekurangan tenaga buruh mahir dan mengubah model pengeluaran mereka dan percaya graduan VTAR akan dapat membantu sedikit sebanyak Malaysia untuk menuju menjadi negara maju berpendapatan tinggi.Tiada ulasan: